Main được hiểu là phần chính của máy tính và nó cũng đơn thuần chỉ là một linh kiện điện tử, do vậy nó cũng có tuổi thọ nhất định. Trong bài viết này, các bạn sẽ được chia sẻ một số thông tin hữu ích và dấu hiệu để nhận biết